Przenieś wydajność projektowania na wyższy poziom dzięki SOLIDWORKS® 2023

SOLIDWORKS 2023 usprawnia pracę z częściami

Parts-and-Features

Udoskonalenia SOLIDWORKS 2023 zwiększają wydajność projektowania i modyfikacji części w celu usprawnienia i przyspieszenia procesów rozwoju produktów.

Dostępne funkcje:

  • Równania - przy użyciu polecenia Przenieś/Kopiuj obiekty, użytkownik może użyć opcji Przenieś/Obróć lub Powiązania z równaniami. Równania można również dodać do tabeli konfiguracji i tam je kontrolować.
  • Narzędzie do tworzenia elips - umożliwia tworzenie elips z geometrią konstrukcyjną, co ułatwia orientację poprzez wybranie linii konstrukcyjnej, a następnie wybranie odpowiedniej relacji. Pełne definiowanie elipsy jest również łatwiejsze, ponieważ nie trzeba wybierać wielu punktów w celu zdefiniowania osi głównej i podrzędnej.
  • Narzędzie Defeature - umożliwia utworzenie konfiguracji z częściami pozbawionymi operacji (przydatne przy tworzeniu uproszczonych wersji). Z uwagi na to, że jest to konfiguracja pochodna, uwzględni zmiany wprowadzane w jej konfiguracji nadrzędnej. Zastępowanie skomplikowanej wersji tego komponentu w złożeniu nie wymaga już zaznaczania nowego pliku części i ponownego dołączania wiązań. Wystarczy po prostu wybrać konfigurację z menu rozwijanego.

OBEJRZYJ FILM

Get Started