Poznaj zachowania płynów w środowisku opartym na współpracy dzięki 3DEXPERIENCE Works Simulation

Wysokiej jakości wewnętrzne i zewnętrzne symulacje przepływu płynów oraz symulacje termiczne maksymalizują wydajność i minimalizują liczbę fizycznych prototypów, co zapewnia korzyści dla użytkowników oprogramowania SOLIDWORKS.

Porozumějte chování tekutin v prostředí pro spolupráci pomocí nástroje 3DEXPERIENCE Works Simulation>SOLIDWOKS

Dynamika płynów odgrywa coraz większą rolę w projektowaniu i optymalizacji urządzeń oraz systemów elektronicznych. Urządzenia elektroniczne stają się coraz mniejsze i wydajniejsze, co powoduje, że zarządzanie rozpraszaniem ciepła staje się poważnym wyzwaniem. Przegrzewanie może ograniczyć wydajność, żywotność i bezpieczeństwo urządzeń elektronicznych, a nawet spowodować ich awarie.

Zachowanie płynów (w tym gazów) potrafi być złożone i trudne do przewidzenia. Modelowanie złożonych scenariuszy, takich jak przepływy turbulentne, wymiana ciepła i inne, pozwala inżynierom dokładnie zrozumieć zachowania płynów.

Dzięki połączeniu z opartą na chmurze platformą 3DEXPERIENCE®, użytkownicy SOLIDWORKS® mogą szybko ustalić problemy z przepływem za pomocą aplikacji 3DEXPERIENCE Works Simulation, łatwo udostępniając wyniki analizy przepływu współpracownikom, menedżerom lub dostawcom. W ten sposób decyzje są szybciej podejmowane, projekty odpowiednio optymalizowane, a zapotrzebowanie na fizyczne prototypy jest mniejsze.

OBEJRZYJ FILM, aby zapoznać się z serią webinarów przedstawiających, w jaki sposób 3DEXPERIENCE Works Simulation może rozwiązać wszystkie problemy związane z przepływem płynów, jak w przykładzie z rowerem elektrycznym, umożliwiając szybsze wprowadzanie innowacyjnych produktów na rynek.

OBEJRZYJ FILM

Get Started