Definiowanie i walidacja layoutów zakładów i hal produkcyjnych na platformie 3DEXPERIENCE

Dowiedz się, w jaki sposób możesz wykorzystać model symulacyjny fabryki do analizy scenariuszy produkcyjnych i tworzenia miarodajnych prognoz dotyczących rzeczywistego zakładu - nawet na wczesnym etapie projektowania

Použijte pro návrh a ověření rozvržení výrobních závodů a dílen platformu 3DEXPERIENCE>SOLIDWORKS

Dzięki roli Factory Simulation Engineer na platformie 3DEXPERIENCE inżynierowie mogą projektować optymalne layouty fabryk oraz definiować i weryfikować zachowanie stacji, linii lub całego zakładu. Mogą oceniać i dostrajać wydajność systemów produkcyjnych, przeprowadzać badania wykonalności i wydajności już na etapie projektowania, korzystając z wizualizacji 3D swoich systemów. Pozwala to na identyfikację wąskich gardeł na wczesnym etapie procesu planowania. Dzięki precyzyjnej symulacji 3D, zoptymalizowane rozmieszczenie zasobów i przepływ materiałów zapewniają lepsze wskaźniki produkcji.

Obejrzyj film i dowiedz się, na jakie pytania może odpowiedzieć odpowiednia symulacja fabryki, w tym :

  • Czy osiągniemy nasze cele produkcyjne?
  • Gdzie znajdują się potencjalne wąskie gardła?
  • Czy możemy zoptymalizować nasze procesy montażowe?
  • Czy jesteśmy przygotowani na awarie maszyn?
  • Jakiej gotowości systemu powinniśmy oczekiwać?
  • Jaki jest najlepszy sposób na zminimalizowanie czasu przejazdu wózków AGV?
  • Ile wózków AGV jest potrzebnych, aby spełnić wymagania dotyczące aktywności?
  • Jak możemy wykluczyć kolizje? 
  • Jak możemy osiągnąć optymalne wykorzystanie maszyn i pracowników?

Obejrzyj film i dowiedz się, jak projektować optymalne layouty zakładów produkcyjnych na platformie 3DEXPERIENCE oraz jak definiować, symulować i weryfikować wiele scenariuszy produkcyjnych w realistycznym środowisku 3D.

OBEJRZYJ FILM

Get Started