Poznaj korzyści z lepszego ponownego wykorzystywania wiedzy

Zachowaj wiedzę specjalistyczną organizacji na platformie

Czy twoja firma dysponuje skutecznym systemem wykorzystującym istniejące pomysły, informacje i elementy inżynieryjne? Jeżeli nie, to witaj w klubie. Według badań Tech-Clarity zespoły inżynierskie spędzają 33% czasu na pracach nieprzynoszących wartości dodanej, w tym na wyszukiwaniu informacji i odtwarzaniu danych, których nie udało się znaleźć.

Na szczęście istnieje łatwy sposób na ponowne wykorzystywanie wiedzy, który jest dostępny dla użytkowników SOLIDWORKS w ramach subskrypcji SOLIDWORKS®.

Platforma 3DEXPERIENCE® promuje dzielenie się wiedzą i zachęca do ponownego wykorzystywania dotychczasowych treści oraz projektów. Wszystko zaczyna się od pojedynczego środowiska 3D dla projektantów, inżynierów i innych zaangażowanych osób, zarówno wewnątrz organizacji, jak i poza nią. Rejestrowanie i konsolidowanie wszystkich informacji na jednej platformie pozwala zespołom tworzyć i udostępniać spójne odzwierciedlenie innowacji, produktów i usług.

Ostatecznym celem rejestrowania wiedzy i projektów oraz ponownego ich wykorzystywania jest pomoc organizacjom w tworzeniu lepszych produktów, usług i treści, redukując przy tym zasoby i wysiłek.

Zapoznaj się z e-bookiem, aby dowiedzieć się, w jaki sposób możesz:

  • Ponownie wykorzystać istniejące projekty w nowych
  • Integrować zróżnicowane zespoły i udostępniać informacje w całej firmie
  • Zarządzać własnością intelektualną i udostępniać informacje wszystkim zainteresowanym stronom
  • Cyfrowo łączyć projektowanie, inżynierię i produkcję

Zapoznaj się z e-bookiem

Get Started