Lär dig mer om teknikskiftet från desktop till molnet

SE VIDEO

3DEXPERIENCE plattformen tar design, projektsamarbete, dokumentlagring och kommunikation till en enda molnbaserad miljö - vilket ger dig mer styrka, men kräver mindre hårdvara och ingen IT-overhead.

SKAPA, SAMARBETA OCH UTVECKLA PÅ EN OCH SAMMA PLATTFORM, VAR SOM HELST OCH NÄR SOM HELST

Den nuvarande situationen tvingar oss att omvärdera vårt sätt att arbeta och påskyndar den digitala transformationen över våra organisationer för att förbli konkurrenskraftiga. Dassault Systèmes SOLIDWORKS har tekniken som hjälper dig att göra skiftet.

SOLIDWORKS® portföljen gör det möjligt för designers, ingenjörer, tillverkare, marknadsförare, försäljningsteam och till och med externa leverantörer att arbeta samtidigt i en integrerad miljö.
Genom att lägga till den molnbaserade plattformen 3DEXPERIENCE® kan du enkelt dela dina CAD-data, samarbeta med andra och använda en växande uppsättning anslutna verktyg för att konstruera, tillverka och hantera dina produkter.

3DXtechvideo_250_140

SE VIDEO

Get Started