Företag som använder virtuella prototyper får snabbare ut bättre produkter på marknaden

Lär dig värdet av virtuella prototyper istället för traditionella produktutvecklingsmetoder

Företag kämpar med att särskilja sina produkter och få ut dem på marknaden snabbare än konkurrenterna, och snabba beslut har blivit allt viktigarei teknikbranschen.

En färsk rapport från Aberdeen Research visar att denna snabba verklighet innebär att man inte längre kan förlita sig helt på manuella beräkningar och fysiska prototyper inom konstruktion. De mest framgångsrika företagen väljer istället virtuella tester och ser enorma fördelar vad gäller utvecklingstakt, kostnader och kvalitet.

Denna rapport visar att de mest framgångsrika företagen:
 

  • har 17 procent större sannolikhet att nå sina produktlanseringsmål
  • upplever 13 procent kortare totalutvecklingstid för nya produkter
  • har 10 procent större sannolikhet att nå sina produktintäktsmål
  • har 4 procent procent större sannolikhet att nå sina produktkvalitetsmål
  • har förkortat sin utvecklingscykel sexfaldigt de senaste två åren
aberdeen-research-simulation-img-1

LÄS RAPPORTEN

Get Started