Realistisk validering av konstruktion och simulering av tillverkning av plastdelar i plattformen 3DEXPERIENCE

Förkorta marknadsledtiden med simuleringsanalys

Plastdelar kan vara svåra att konstruera, testa och tillverka på grund av materialets icke-linjära natur. Konstruktionen av en plastdel som validerats korrekt för faktisk användning kan förkorta utvecklingscykeln avsevärt. Plastdelar som är enkla att tillverka kan förkorta marknadsledtiden och minska kostnaderna. Under detta on-demand-webinar visar vi hur du intuitivt ställer in de vanligaste simuleringsvalideringsmetoderna för att säkerställa att dina plastdelar uppfyller användningskraven och inte har några tillverkningsfel.

Detta webinar ger dig en inblick i innovativ konstruktion av plastdelar med SIMULIA-teknologin (Abaqus) på plattformen 3DEXPERIENCE® genom att lösa realistisk simulation som t.ex.:

  • Icke-linjär deformation
  • Falltest
  • Formblåsning
  • Termoformning
  • Formsprutning
SW_Webinar_Plastic_600.jpg

TITTA NU

Get Started