Rapport: Övervinn flaskhalsar genom att förena team och öka konkurrenskraften

Tech-Clarity undersöker hur man kan minska trycket på konstruktionsprocessen

Forskning utförd av Tech Clarity visade att hela 99 procent av företagen rapporterar att de har drabbats av förseningar i konstruktionsprocessen. Med tanke på detta är det inte förvånande att många av dem kämpar med att utveckla innovativa, kostnadseffektiva produkter för lansering på marknaden.

Den goda nyheten är att det finns moderna infrastrukturer som kan minska trycket i samband med gemensamma konstruktionsmiljöer genom att möjliggöra smidigt samarbete mellan konstruktions- och tillverkningsteamen och inkludera globala arbetsplatser och tredje parter.

Läs forskningsrapporten från Tech Clarity för förstå de viktiga flaskhalsar som bromsar konstruktionsprocessen och lär dig strategier för att övervinna dem.

Banbrytande konstruktionsverktyg
2 minutes 14 seconds

Mer information

Genom att välja SOLIDWORKS molnlösningar har du möjlighet att få åtkomst till resten av våra tjänster.

LÄS E-BOKEN

Get Started