Be om en demonstration av en 3DEXPERIENCE Works-lösning

3DEXPERIENCE Works-portföljen ger dig tillgång till hela ditt ekosystem på en enda samarbetsplattform, så att du sömlöst kan gå från idéskapande till leverans för kontinuerlig utveckling. Genom att koppla samman människor, program och realtidsdata från alla delar av din verksamhet, från konstruktion och tillverkning till marknadsföring och service, kan du förbättra utförandet, öka produktiviteten och snabba upp innovationen.

Be om en demonstration för att lära dig hur 3DEXPERIENCE-plattformen kan:

  • erbjuda de bästa programmen för 3D-modellering, simulering och tillverkning

  • underlätta samarbete i realtid genom sömlös interaktion med dina CAD-data

  • minska kostnaderna för infrastruktur, IT och underhåll av programvara

  • skydda dina data med robust säkerhet på alla nivåer.

Obs! Om du är student, utbildare eller forskare kan du kontakta vårt akademiska försäljningsteam för ett rabatterat pris.

Konstruktion/teknik

Skapa och dela mekaniska, ergonomiska eller komplexa konstruktioner snabbt och enkelt i molnet, så att viktiga intressenter kan ge feedback under hela produktutvecklingsprocessen.

Datahantering

Samla och organisera produkt- och affärsdata som direkt användbar information för att snabba upp samarbetet mellan olika team, främja innovation och förbättra produktutvecklingen i en helt molnansluten miljö.

Simulering

Validera och snabbt få insikter om produkternas prestanda, tillförlitlighet och säkerhet när som helst under utvecklingsprocessen för att snabbare kunna fatta välgrundade produktbeslut.

Tillverkning/Produktion

Strömlinjeforma kommunikationen mellan avdelningar för att identifiera och reducera tillverkningsfel i alla faser, från planering av företagsresurser till verkstadsgolvet, och snabba upp produktlanseringen.

Upptäck 3DEXPERIENCE Works

Get Started