Begär en offert för en 3DEXPERIENCE Works-lösning

3DEXPERIENCE Works-portföljen ger dig tillgång till hela ditt ekosystem på en enda samarbetsplattform, så att du sömlöst kan gå från idéskapande till leverans, och vidare, för kontinuerlig utveckling. Genom att koppla samman människor, program och realtidsdata från alla delar av din verksamhet, från konstruktion och tillverkning till marknadsföring och support, kan du förbättra utförandet, öka produktiviteten och snabba upp innovationen.

Fyll i det här formuläret för att få en automatisk offert för lösningar i 3DEXPERIENCE Works-portföljen. Du får information om de bästa programmen för 3D-modellering, simulering och tillverkning på 3DEXPERIENCE-plattformen.

Du kan också välja att få en offert direkt via e-post. Det är snabbt, enkelt och helt konfidentiellt.

Obs! Om du är student, utbildare eller forskare kan du kontakta vårt akademiska försäljningsteam för ett rabatterat pris.

Konstruktion/teknik

Skapa och dela mekaniska, ergonomiska eller komplexa konstruktioner snabbt och enkelt i molnet, så att viktiga intressenter kan ge feedback under hela produktutvecklingsprocessen.

Datahantering

Samla och organisera produkt- och affärsdata som direkt användbar information för att snabba upp samarbetet mellan olika team, främja innovation och förbättra produktutvecklingen i en helt molnansluten miljö.

Simulering

Validera och snabbt få insikter om produkternas prestanda, tillförlitlighet och säkerhet när som helst under utvecklingsprocessen för att snabbare kunna fatta välgrundade produktbeslut.

Tillverkning/Produktion

Strömlinjeforma kommunikationen mellan avdelningar för att identifiera och reducera tillverkningsfel i alla faser, från planering av företagsresurser till verkstadsgolvet, och snabba upp produktlanseringen.

Upptäck 3DEXPERIENCE Works

Get Started