Simulera konstruktionens hållbarhet i komplicerade miljöer

Använd simulering i CAD för att simulera komplicerad dynamik i dina konstruktioner

Att testa prototyper i verkliga livet kan vara dyrt och tidsödande. Tillverkarna har inte längre råd eller tid med utdragna fysiska tester för att förstå hur en konstruktion beter sig i verkliga livet. Med hjälp av verktyg som på ett korrekt sätt simulerar sättet som din produkt kommer att bete sig på i verkliga livet - samtidigt som den befinner sig i den digitala världen - kan du upptäcka problemen i ett tidigt skede, vilket förkortar marknadsledtiden och ökar produktiviteten.

Använd simulering i CAD för att simulera komplicerad dynamik i dina konstruktioner

LÄS MER

Get Started