Arbeta med komplex geometri och organiska former

Lär dig hur industridesignare, digitala skulptörer och ingenjörer kan skapa komplex geometri och organiska former med sub-D-modellering.

Idag råder det ingen brist på utmaningar för ingenjörer. Tidsplaner blir kortare medan budgetar dräneras. Efterfrågan på smarta, anslutna produkter driver på tillägg av programvara och elektronik överallt. Produkterna måste vara snabbare, lättare och helt enkelt bättre. Trots alla dessa förändringar blir geometrin mer komplex. Väldigt komplext.

Hur hanterar konstruktörerna den ständigt ökande mängden av komplex geometri? Syftet med den här e-boken är att besvara den frågan. Den är uppdelad i arbetsflöden som ingenjörer ställs inför varje dag. Varje arbetsflöde beskriver de traditionella verktygen samt de ändringar som 3D Sculptor och 3D Creator medför, särskilt följande:

>>  Tillverkning av koncept med sub-d-modellering, snabbt och enkelt
>>  Insamling av feedback och godkännanden av allt från chefer till kunder
>>  Utjämning av topologioptimerad geometri
>>  Tillverkning av komplex geometri och organiska former

E79DFF064153AC5EB3784658034D3741

LADDA NED E-BOKEN

Get Started