Tüketici Ürünü Üreticileri SOLIDWORKS ile Adapte Oluyor, Yenilik Yapıyor ve Başarıya Ulaşıyor

Daha fazla otomasyon, entegrasyon ve iş birliğinin zamandan tasarruf etmeyi, maliyeti azaltmayı, kaliteyi artırmayı ve daha fazla yenilik yapmayı nasıl sağladığını görün.

Ev ve yaşam tarzı ürünü üreticileri; tüketici beklentilerinin değişen doğası, pazar segmentasyonu, artan uzmanlaşma ve yenilik, otomasyon ve özelleştirmeye duyulan ihtiyaç nedeniyle birçok yeni ürün geliştirme sorunuyla karşı karşıya kalıyor.

Önde gelen üreticilerin akıllı, entegre ürün geliştirme ve üretim araçlarına yatırım yaparak bu sorunları fırsatlara dönüştürmeyi ve pazardaki pozisyonlarını güçlendirmeyi nasıl başardığını öğrenmek için bu eKitabı okuyun.

SOLIDWORKS Çözümlerini uygulamanın bu şirketlere aşağıdaki hususlarda nasıl yardımcı olduğunu öğrenin:

>>  Otomasyonu artırma
>>  Daha yenilikçi ürünler geliştirme
>>  Tasarım esnekliğini iyileştirme
>>  Daha iyi müşteri deneyimleri sunma

SW_Consumer_Products_img

EKİTABI OKUYUN

Get Started